Solhaga har hittills haft gratis gästparkering, men detta har i vissa fall orsakat en del missbruk. För att komma till rätta med problemet så att det fortsättningsvis ska finnas parkeringar till våra gäster så kommer gästparkeringen avgiftsbeläggas.

Automater kommer att sättas upp på tre olika platser i området (se karta). Handikapparkering skall vara avgiftsfritt. För nyinflyttade som inväntar parkeringsplats så kan det ordnas en reserverad plats genom att kontakta bovärdinnan. Enligt leverantören kommer automaterna troligtvis sättas upp innan årets slut. Avgiften kommer att vara 3 kronor/timme, eller 20 kronor/dygn.

Med vänlig hälsning
BRF Solhagas styrelse