Tele2 har redan idag påbörjat nedgrävning av fiber utefter cykelvägen från Vaktelvägen vilket medför avbrott till och från på internet.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse