Inför BRF Solhagas gruppavtalsanslutning så kommer Tele2 påbörja nedgrävning av fiber utefter cykelvägen från Vaktelvägen.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse