Vi har tidigare informerat om införandet av att all köhantering för parkering numera hanteras via en digital portal. Från 8 april införs även köhanteringen digitalt för husbil och husvagnsplats.
Se vidare information under: Boende – Trycksaker – Lägenhetspärm – Nytt kösystem för parkering

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse