Tisdag 16 april kl. 06.30 -16.00 sopas Ledgränd och hela Solursgränds parkeringar (vägen upp till Solhagagården).
Måndag 22 april kl. 06.30 – 16.00 sopas Stödjegränds parkeringar.
Måndag 29 april kl. 06.30 – 16.00 sopas Stolpgränds parkeringar.
Under dessa dagar och tider måste alla bilar flyttas från parkeringarna för att undvika skador och damm på bilarna.
Alla besöksparkeringar i Solhaga är under dessa dagar och tider avgiftsfria.
Ni får inte parkera på gräsmattorna.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse