El & Tele i Närke har stora problem med driftstörningar i era entréer då dörrarna går i lås även dagtid samt att vissa dörröppnare bara fungerar åt ett håll.
De jobbar för fullt med att åtgärda felen så fort som det är möjligt.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som uppstår för er boende under tiden problemen kvarstår.

Gunilla Wickman Rostedt

HSB Förvaltning i Mälardalarna