När taggarna nu är bortkopplade i alla fastigheter så måste man från och med nu använda nyckeln innan man trycker på eventuell dörröppnare om dörren är i låst läge. Samma sak gäller när man ska ut.
Vrid först på låsvredet för att låsa upp, håll kvar vredet i öppet läge tryck sedan på dörröppnaren.