På onsdag den 4 maj kommer Eon att gräva och schakta för nya kablar i området. De kommer att börja på Ledgränd vid transformatorn vid vändplatsen och sedan gå vidare mellan husen ner till den långa cykelbanan som går genom området ut mot Vaktelvägen. Under den tiden kommer de att lägga stenmjöl vid Ledgränds vändplats så det kan bli lite stökigt under en tid framåt.

Hälsningar
Gunilla Wickman Rostedt, Förvaltare
HSB MälarDalarna