Det är viktigt att ni flyttar era bilar för annars kan de bli skador när de blåser och sopar upp gruset.
Skyltar finns vid infart till parkeringar och vid soprummet som hänvisar till alternativa p-platser och vilken dag just er parkering sopas.

Hälsningar
HSB MälarDalarna