På grund av sjukdom kommer inte Gränd eko att ges ut nu i september som planerat. Nästa nummer kommer ut i december.
Vill du ha information från föreningen under den här tiden så hänvisar vi till hemsidan eller Solhagagårdens reception.
Öppettider: måndag, onsdag, fredag mellan kl. 08.30-12.30 eller måndagar kl. 18.00-19.00

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse