Vi börjar på Solursgränd och hela Ledgränd. Onsdag 7 september, torsdag 8 september och fredag 9 september. Arbetet pågår från kl. 08.00-17.00
Under dessa dagar och tider måste ni som har p-plats med motorvärmare på Solursgränd och Ledgränd flytta er bil för att för att ge utrymme för personalen
att byta ut den gamla huven till en ny.
Ni kan parkera på besöksparkeringar och korttidsparkeringar (gäller ej handikapp) som finns på Ledgränd, Stolpgränd och Stödjegränd.
På Solursgränd utanför dagiset Strömstaren finns också besöksparkeringar. Under dessa dagar är besöksparkeringarna/korttidsparkeringar avgiftsfria.
OBS! Stå helst inte på gräsytorna.

När ni ser att er huv bytts ut kan ni ställa tillbaka er bil på er p-plats.

Har ni frågor kontakta Jan-Erik Engman 073-070 24 61 eller Åke Jansson 073-070 24 08, HSB Mälardalarna

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse