Till kullen bakom Brf Soluret.
Örebro kommun har nekat oss att ha brasan utan underlag på vår vanliga plats, på allmänningen upp mot Karlslund då det numera är grundvattentäcktsområde. Brasan har därför flyttats till ”pulkabacken” – kullen mellan Stödjegränd och Soluret. Skyltar finns uppsatta som visar vägen.

Välkomna!
Hälsar Brf Solhagas styrelse