Välkommen till stämman som hålls den 14 maj kl. 18.00 på Solhagagården. Kom ihåg att ta med dig legitimation och ett ifyllt röstkort. Röstkortet hittar du i slutet på årsredovisningen.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse