I Sverige har vi sedan 1998 haft regler kring personuppgiftsbehandling som grundar sig på ett EU direktiv Från 1995. Detta har sedan länge haft behov av en uppdatering, särskilt sedan IT och internet utvecklats och nu ersatt papper och brev. Detta innebär ingen större förändring i hanteringen av dina uppgifter, men du har uttryckta rättigheter vad gäller dina uppgifter. Se nedanstående länk med information om vad det innebär för dig som är medlem i BRF Solhaga.

Läs mer här (länk till Solhagas sida om GDPR).

Hälsningar
BRF Solhagas styrelse