Stadsbyggnad Örebro kommun har fått i uppdrag att förbättra ett gångstråk i staden och vi har då fastnat för sträckan genom Solhaga och fram till centrum. Sträckan är i dagsläget ett viktigt gångstråk genom Solhaga/Västhaga och knyter ihop bostadsområdena med Haga centrum som viktig målpunkt.

Nu vill vi ha in dina önskemål på vad som behöver förbättras på sträckan med gångtrafikanten i fokus. Framförallt handlar det om mindre åtgärder längs med gångstråket som ändå kan bidra till en bättre omgivning. Det kan handla om fler bänkar, konstverk, röjning av buskage, trafiksäkerhetsåtgärder, belysning eller annat som gör din miljö trevligare och tryggare. Främst handlar det om att få en kvalitetshöjning längs med stråket.

Utifrån detta kommer vi att göra en prioriteringslista och genomföra de åtgärder som pengarna räcker till.

Vi kommer att finnas på stråket för att träffa er: tisdagen den 12 juni kl. 8-10 och onsdagen den 13 juni kl. 11-13

Det går också bra att maila in dina synpunkter till
lasse.lundberg@orebro.se eller linnea.lorinius@orebro.se

Välkommen med dina synpunkter!
Lasse och Linnéa