BRF Solhagas föreningsstämma äger rum onsdagen den 3 maj klockan 18.00 på Solhagagården.

Alla boende ska nu ha fått en folder innehållande följande i sin brevlåda:

  • Kallelse
  • Dagordning
  • Årsredovisning för år 2016
  • Förvaltningsberättelse för år 2016
  • Valberedningens förslag
  • Alla motioner och styrelsens förslag till svar
  • Deltagarkort
  • Fullmaktskort

Efter stämman kommer alla boende få protokollet från stämman i sin brevlåda. Detta protokoll kommer endast innehålla motionsnummer och en sammanfattning av motionen samt stämmans svar. För att se de fullständiga motionerna får man titta i foldern som ni nu fått i brevlådan.

Hälsningar
BRF Solhagas styrelse