Datum för sandupptagning på alla parkeringar och breddning av vissa parkeringsplatser utan el:

3 maj – endast sopning
Ledgränd jämna & udda inre parkering
Stolpgränd jämna & udda inre parkering
Stödjegränd jämna & udda inre parkering

9 maj – sopning och breddning
Ledgränd udda yttre parkering
Stolpgränd udda yttre parkering
Stödjegränd udda yttre parkering OBS! endast sopning

10 maj – sopning och breddning
Stolpgränd jämna yttre parkering
Stödjegränd jämna yttre parkering

11 maj – sopning och breddning
Ledgränd jämna yttre parkering

Information var du kan parkera din bil under aktuellt datum kommer att sitta vid infarterna till parkeringarna.

Med vänlig hälsning
Gunilla Wickman Rostedt
Projektledare/ Teknisk Förvaltare