Home Solutions internetsida för att programmera motorvärmaren är ur funktion p.g.a. att de lägger om internetsidan till en annan server.
När i tiden det blir klart vet de tyvärr inte.

Hälsningar
Bovärdinnan