Från 1 februari skulle det utgå en avgift för att parkera på besöksparkeringarna, men på grund av försenad leverans är automaterna inte i drift.

Hälsningar
Bovärdinnan