I nuläget blir det 33 laddplatser fördelat på 18 st. garage och 4 parkeringar på varje gränd.
2 motorvärmarplatser och 1 carport får laddplats för de som har befintligt avtal på dessa p-platser.
För att administrera fördelningen har styrelsen beslutat att vi måste ha två köer till garage, en med laddplats och en utan.

Ni som vill ställa er i kö till garage med laddplats kontaktar receptionen.
Uppge namn, adress, tresiffrigt lägenhetsnummer, tfn nummer och
p-platsnummer på den parkering ni har idag.
Tfn: 019-27 00 44 eller e-post: solhagasreception@gmail.com
Tidsplanen är att allt ska vara klart 1 oktober. En del laddplatser kommer att bli klara tidigare och tas i bruk så fort som möjligt.

Svar på vanliga frågor:
Varför 33 laddplatser?
Det är för att maximera stadsbidraget som är 15 00 kr/laddplats och totalt 495 000 kr.
Vad är avgiften för en laddplats?
Månadsavgiften du betalar för din p-plats idag, plus 200 kr/månad, plus den el du förbrukar á 3,50 kr kWh.

Hälsningar
Brf Solhagas styrelse