Solhagagårdens tak läcker och ska bytas ut under hösten. Under reparationstiden så kommer ni fortsatt kunna komma till Solhagagården. Det kommer att sättas upp skyddstaket och ställningar v. 34-35. Om inget oförutsett händer bör takreparationen vara klart i mitten av november.
Receptionens öppettider:
Måndag, onsdag och fredag kl. 08.30-12.30
Kvällsöppet måndagar kl. 18.00-19.00

Med Vänliga Hälsningar
Brf Solhagas styrelse