För att undvika missförstånd äger stämman rum tisdag 14 maj kl. 18.00 på Solhagagården.

Med vänlig hälsning
Brf Solhagas styrelse